การเผยแพร่ผลงานและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูเครือข่ายโรงเรียนทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนประชารัฐ

รวมภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

เล่าเรื่องจากจาน นำสู่นิทานโลกออนไลน ์ ผลงาน

ภาพกิจกรรมปี2560 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชันป.5 ชั้นป.6

ภาพกิจกรรมปี2561 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชั้นป.5 ชั้นป.6

ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน ปี2560 ปี2561

การสร้างนิทานหุ่นมือออกอากาศห้องทรูปลูกปัญญา สตอรี่บอร์ดนิทานของนักเรียน

รับชมผลงานนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นของนักเรียน ปี 2559

กระบวนการสร้างนิทานของนักเรียน ครูและนักเรียนจัดรายการทีวีช่องทรูปลูกปัญญาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 ส่งงานนักเรียน

รวมคลิปสื่อการเรียนรู้ 0000 สื่อการเรียนสาระสังคม ป.1 2

รวมสื่อความรู้มากมาย ศิลปะเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมและผลงานการอบรมครู รางวัลเจ้าฟ้าฯ

ครั้งที่ 1 2 3 4 เอกสารการอบรม

ส่งผลงานครูห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 เรียนโปรแกรมscratch

เผยแพร่ผลงาน นายกำแพง  ไชยมาตย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หนังสือ แบบเรียนศิลปะ ป.1 ถึง ป.6

บทเรียนและแบบทดสอบ ศิลปะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แปลภาษา ภาพ.png การ์ตูนลายเส้น การตูนไลน ์ รวมคลิปศิลปะ QR Code

แบบทดสอบทรูปลูกปัญญา ประวัติการ์ตูนทรูคลิกไลฟ รวมคลิปการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รวมสื่อ วิทยาศาสตรคณิตศาสตร์ ศิลปะ 1 2 2 3 4 5 6 รวม 123

กิจกรรมห้องศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูและนักเรียนสร้างและประดิษฐ์สื่อการสอน

โครงการพราะราชำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เกษตรทฤษฏีใหม่

สื่อทรูปลูกปัญญารุ่นแรก ตัวอย่างโครงงานประดิษฐ

ภาพวันสำคัญ สื่ออาเซียน นิทาน 200 เรื่อง 2 3

รวมใบงาน 1 2 วาดการ์ตูนด้วย Power Point1 2

แบบวาดภาพโดยใช้รูปสี่เหลี่ยม และครึ่งวงกลม

วาดภาพในเว็บไซต์ สอนเทคนิคการวาดแบบที่ 2

รวมงานประดิษฐรวมผลงานศิลปะ รวมผลงานเทคโนโลยี

เรียนศิลปะกับครูรณชิต ชัวร์ก่อนแชรแปลงไฟล์

จัดทำโดย ครูอัมพร ศรีกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก