ภาพกิจกรรมปี2560 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชันป.5 ชั้นป.6

ภาพกิจกรรมปี2561 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชั้นป.5 ชั้นป.6

ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน ปี2560 ปี2561

การสร้างนิทานหุ่นมือออกอากาศห้องทรูปลูกปัญญา สตอรี่บอร์ดนิทานของนักเรียน

รับชมผลงานนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นของนักเรียน ปี 2559

กระบวนการสร้างนิทานของนักเรียน ครูและนักเรียนจัดรายการทีวีช่องทรูปลูกปัญญาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559 2560 2561

รวมคลิปสื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนสาระสังคม ป.1

แปลภาษา ภาพ.png การ์ตูนลายเส้น การตูนไลน ์ รวมคลิปศิลปะ QR Code

แบบทดสอบทรูปลูกปัญญา ประวัติการ์ตูนทรูคลิกไลฟ รวมคลิปการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รวมสื่อ วิทยาศาสตรคณิตศาสตร์ ศิลปะ 1 2 2 3 4 5 6 รวม 123

กิจกรรมห้องศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูและนักเรียนสร้างและประดิษฐ์สื่อการสอน

โครงการพราะราชำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เกษตรทฤษฏีใหม่

สื่อทรูปลูกปัญญารุ่นแรก ตัวอย่างโครงงานประดิษฐ

ภาพวันสำคัญ สื่ออาเซียน นิทาน 200 เรื่อง 2 3

เรียนศิลปะกับครูรณชิต

จัดทำโดย ครูอัมพร ศรีกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก