1.การเผยแพร่ผลงานและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูเครือข่ายโรงเรียนทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนประชารัฐ

2.รวมภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

3.เล่าเรื่องจากจาน นำสู่นิทานโลกออนไลน ์ ผลงาน

4.ภาพกิจกรรมปี2560 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชันป.5 ชั้นป.6

5.ภาพกิจกรรมปี2561 ชั้นป.1 ชั้นป.2 ชั้นป.3 ชั้นป.4 ชั้นป.5 ชั้นป.6

6.ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน ปี2560 ปี2561

7.การสร้างนิทานหุ่นมือออกอากาศห้องทรูปลูกปัญญา 8.สตอรี่บอร์ดนิทานของนักเรียน

9.รับชมผลงานนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นของนักเรียน ปี 2559

10กระบวนการสร้างนิทานของนักเรียน ครูและนักเรียนจัดรายการทีวีช่องทรูปลูกปัญญาของโรงเรียน

11.ปีการศึกษา 2559 2560 2561 ส่งงานนักเรียน

12.รวมคลิปสื่อการเรียนรู้ 0000 สื่อการเรียนสาระสังคม ป.1 2

13.รวมสื่อความรู้มากมาย ศิลปะเทคโนโลยี

14.ภาพกิจกรรมและผลงานการอบรมครู รางวัลเจ้าฟ้าฯ

15.ครั้งที่ 1 2 3 4 เอกสารการอบรม

16.ส่งผลงานครูห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 เรียนโปรแกรมscratch

17.เผยแพร่ผลงาน นายกำแพง  ไชยมาตย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

18.หนังสือ แบบเรียนศิลปะ ป.1 ถึง ป.6 สื่อออนไลน์

19.บทเรียนและแบบทดสอบ ศิลปะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

20.แปลภาษา ภาพ.png การ์ตูนลายเส้น การตูนไลน ์ รวมคลิปศิลปะ QR Code

21.แบบทดสอบทรูปลูกปัญญา ประวัติการ์ตูนทรูคลิกไลฟ รวมคลิปการงานอาชีพและเทคโนโลยี

22.รวมสื่อ วิทยาศาสตรคณิตศาสตร์ ศิลปะ 1 2 2 3 4 5 6 รวม 123

23.กิจกรรมห้องศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

24.ครูและนักเรียนสร้างและประดิษฐ์สื่อการสอน

25.โครงการพราะราชำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เกษตรทฤษฏีใหม่

26.สื่อทรูปลูกปัญญารุ่นแรก ตัวอย่างโครงงานประดิษฐ

27.ภาพวันสำคัญ สื่ออาเซียน นิทาน 200 เรื่อง 2 3

28.รวมใบงาน 1 2 วาดการ์ตูนด้วย Power Point1 2

29.รวมตัวอย่างการ์ตูนสำหรับฝึกวาดภาพ พื้นหลังนิทาน

30.วาดภาพในเว็บไซต์ สอนเทคนิคการวาดแบบที่ 2

31.รวมงานประดิษฐรวมผลงานศิลปะ รวมผลงานเทคโนโลยี

32.เรียนศิลปะกับครูรณชิต ชัวร์ก่อนแชรแปลงไฟล์

33.เรียน Flash 8 1 2 3

จัดทำโดย ครูอัมพร ศรีกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก