เรียนโปรแกรมscratch

1.การเขียนโปรแกรม หรือ Script ในโปรแกรม Scratch

2.การใช้งานโปรเเกรม scratch เบื้องต้น

 

3.เรื่องที่ 1 แนะนำโปรแกรม scratch เบื้องต้น

4.ตอนที่ 2 การเพิ่มตัวละครใหม่

5.ตอนที่ 3 การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได

6.ตอนที่ 4 การเดินเคลื่อนที่ของตัวละคร

7.ตอนที่ 5 ตัวอย่างการดำเนินเนื้อเรื่อง

8.ตอนที่ 9 ควบคุมตัวละครกระโดด

9.แนวทางการจัดการเรียนรู้สร้างเกมง่ายๆสำหรับนักเรียน ด้วยโปรแกรม Scratch 1.4

 10.Scratch Basics (การสร้างตัวละครเคลื่อนไหว)

 

11.ตอนที่ 7.1 การใช้คำสั่ง ส่งกระจาย Broadcast โปรแกรม Scratch Programming ตอนที่ 7.2 การดำเนินเนื้อเรื่อง

12.การสร้างตัวละครเคลื่อนไหว 13.Scratch By N.Khaohom(ข้าวหอม)14. งานชิ้นที่ 1

15.การใช้คำสั่งส่งกระจายและเมื่อได้รับจากตัวละครไปยังฉาก

16.การสร้างนิทานด้วย Scratch 17.เขียนเกมส์ด้วย Scratch

18.workshop-5.2-สนทนาพาเพลิน 19. scratch-movement

 

สร้างเกมส์ภาคภาษาอังกฤษ

1.Scratch Catch Game

2.Scratch, Aquarium

3.Scratch Fish Game

4.Scratch Programming - Shark Attack Game 4

5.Scratch Programming - Shark Attack Game 5

6.Scratch Programming - Shark Attack Game 6

7.Scratch Programming - Shark Attack Game 7

8.Whack a Cat - Invent with Scratch 2.0 Screencast

9.Scratch Football Game Tutorial